Quảng Nam: Tổ chức thanh tra quy hoạch và quản lý đất đai | ảnh 1
Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.

Ông Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Chánh Thanh tra tỉnh thành lập đoàn thanh tra thực hiện thanh tra về quy hoạch và quản lý, sử dụng đất theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, tỉnh quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra chung cả nội dung về quản lý sử dụng đất và việc chấp pháp luật đất đai tại các dự án Khu đô thị.

UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh bổ sung các nội dung và đối tượng thanh tra gồm thanh tra toàn bộ các dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác lập, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…

(Theo DVT)

- Quý khách tham khảo thêm các chuyên mục khác của X HOME:

>>>Tủ giày thông minh X HOME

>>>Bàn ghế học sinh X HOME

>>>Giường ngủ X HOME

>>>Giường gấp thông minh X HOME