Vậy xin hỏi tôi có được xem xét miễn giảm thuế nhà đất không? Cơ quan nào quyết định miễn giảm thuế nhà đất trong trường hợp này?
 
- Trả lời:

Theo quy định tại Điểm 2, Điểm 4, Mục IV, Thông tư số 83 TC/TCT ngày 7/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà đất thì đối tượng nộp thuế có khó khăn về kinh tế do bị tai nạn bất ngờ được xét miễn giảm thuế nhà đất.

Nếu giá trị thiệt hại về tài sản từ 20% đến 50% tổng giá trị tài sản thì được xét giảm 50% thuế đất. Nếu giá trị thiệt hại trên 50% thì được xét miễn thuế đất. Thẩm quyền quyết định giảm thuế, miễn thuế trong trường hợp này do UBND huyện, quận và cấp tương đương quyết định theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục thuế.
 

Theo Thuế TPHCM

- Quý khách tham khảo thêm các chuyên mục khác của X HOME:

>>>Tủ giày thông minh X HOME

>>>Bàn ghế học sinh X HOME

>>>Giường ngủ X HOME

>>>Giường gấp thông minh X HOME