cơ sở dữ liệu đất đai
Đến hết năm 2017, TP.Hà Nội dự kiến sẽ cơ bản hoàn thành hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn địa bàn

Hiện tại thành phố đang thực hiện dự án Xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố Hà Nội với mục đích xây dựng và hoàn thiện hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất trên toàn địa bàn thành phố theo quy định; đồng thời hiện đại hóa hệ thống quản lý, nâng cao hiệu lực cũng như hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

Dự án trên được triển khai trên địa bàn thành phố từ năm 2015-2018, gồm 27 quận, huyện (trừ 3 huyện đã triển khai trong dự án VLAP).

Được biết, kể từ năm 2013, TP.Hà Nội đã tiến hành rà soát và xây dựng Đề án Tăng cường công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trên toàn địa bàn thành phố. Cho đến nay, công tác đo đạc đã triển khai xong và thành phố đang làm thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Dự kiến đến năm 2018, khi dự án kết thúc, một mặt bằng có cơ sở dữ liệu đất đai chung cho tất cả các địa bàn trong thành phố sẽ được thiết lập, giúp cho người dân, các tổ chức dễ dàng tra cứu số liệu đất đai từ đó giúp rút ngắn quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Quý khách tham khảo thêm các chuyên mục khác của X HOME:

>>>Tủ giày thông minh X HOME

>>>Bàn ghế học sinh X HOME

>>>Giường ngủ X HOME

>>>Giường gấp thông minh X HOME